Polityka komunikacji z Klientami - CHEMKO - kupuj wygodnie do mieszkania, domu i ogrodu

Polityka komunikacji z Klientami

Celem polityki komunikacji z Klientami Chemko jest rzetelne poinformowanie Klientów o oferowanych towarach i usługach, a także umożliwienie Klientom przekazywania opinii na temat działania marketu, aby doskonalić jakość i zakres oferty skierowanej do Klientów i zapewnić im satysfakcję.

 

Rzeczowe, bezstronne i pełne informacje

 

 • Chemko zobowiązuje się do zapewnienia Klientom rzeczowych i bezstronnych informacji
  o oferowanych produktach i usługach, w tym na temat bezpieczeństwa i zdrowia dla użytkowników danych produktów, czemu w szczególności służą:

  • karta techniczna produktu producenta lub karta techniczna grup produktów,

  • karta charakterystyki produktów,

  • wzorniki farb, lakierów, struktur,

  • wydzielone i odpowiednio zabezpieczone miejsce do sprzedaży środków ochrony roślin. • Chemko zobowiązuje się do otwartego ujawniania całkowitych cen produktów i usług oraz innych opłat. Podawane do wiadomości Klientów ceny są cenami brutto.

 

Szeroki dostęp do informacji

 

 • Chemko zobowiązuje się do zapewnienia Klientom szerokiego dostępu do informacji
  o produktach i usługach za pośrednictwem zróżnicowanych środków:
  • ekspozycji towarów w markecie,

  • etykiet cenowych na poszczególnych towarach,

  • informacji ustnych udzielanych przez pracowników marketu,

  • systemu komunikacji w sklepie – przejrzyście oznaczonych działów,

  • tablicy z informacją o aktualnych promocjach,

  • wyświetlacza produktowego w markecie,

  • wyznaczonej strefy działań nietypowych (jak obsługa reklamacji, zamówień, informacji specjalnych),

  • bilboardu produktowego na zewnątrz marketu,

  • gazetki prezentującej dostępny asortyment w wersji papierowej (dostępnej
   w markecie oraz innych miejscach publicznych na terenie powiatu legionowskiego) i w wersji elektronicznej (dostępnej na stronie www.chemko.pl
   ),

  • newslettera (dostępnego dla Klientów, którzy wyrażą taką wolę poprzez podanie swojego adresu e-mail na stronie www.chemko.pl),

  • za pośrednictwem strony www.chemko.pl i sklepu internetowego.

 

Komunikacja dwustronna

 

 • Chemko zapewnia Klientom komunikację dwustronną poprzez:

 

  • skrzynkę skarg i wniosków dostępną w markecie,
  • możliwość zgłaszania uwag kierownikom lub/i właścicielowi,

  • okresowe badanie opinii Klientów,

  • e-mail: chemko@chemko.pl,

  • telefon:+48 22 772 1181, +48 22 784 4350, +48 608 921 201 od poniedziałku do soboty: w godz. 6.00-20.00, w niedzielę w godz. 9.00-18.00,

  • fax: +48 22 772 9016,

  • profil Chemko na www.facebook.com.

 

Komunikacja wzajemna

 

 • Chemko umożliwia Klientom komunikację wzajemną poprzez „Giełdę usług
  remontowo-budowlanych” dostępną w markecie, dzięki której:

 

  • Klienci poszukujący usług mogą znaleźć rzetelnego wykonawcę,

  • wykonawcy mogą promować swoje usługi i znaleźć ich odbiorców.

W ramach komunikacji z Klientami – przedsiębiorcami i dbając o dobre relacje z nimi, Chemko organizuje lub współorganizuje warsztaty, szkolenia i spotkania tematyczne,
w trakcie których prezentowane są nowości produktowe oraz inne przydatne Klientom informacje dotyczące użytkowania oferowanych przez Chemko materiałów, produktów oraz możliwych usług.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie produktowe organizowane przez Firmę Chemko i Selena. • Jako organizator lub współorganizator spotkań produktowych dla Klientów – przedsiębiorców, Chemko zobowiązuje się do:

 • dbania o to, by nie doszło do konfliktu interesów w przypadku prezentacji produktów lub usług,

 • zachowania obiektywizmu w zakresie wyboru prezentowanych wyrobów, usług czy producentów,

 • dbania o przedstawianie podczas spotkań prawdziwych i rzetelnych informacji na temat produktu czy usługi,

 • nie przyjmowania gratyfikacji od osób i firm biorących udział w spotkaniu; nie doprowadzania do jakichkolwiek zależności usług.Informacja zwrotna • Chemko zobowiązuje się do udzielenia Klientom informacji zwrotnej bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości – na bieżąco, na pytania zgłaszane dostępnymi kanałami.

 • W przypadku reklamacji - obowiązuje procedura ustawowa.Uczciwe praktyki w zakresie umów • Chemko zobowiązuje się do stosowania uczciwych praktyk w zakresie umów zawieranych
  z Klientami, tj.:  • przedstawiania informacji w sposób zrozumiały dla Klienta,

  • formułowania umów w drodze porozumienia stron,

  • stałego udostępniania wzoru umowy handlowej w markecie oraz na stronie http://chemko.pl/warunki-sprzedazy. 

 • SKLEP STACJONARNY - odwiedź nas w naszym sklepie

  Firma
  Chemko
  05-119 Michałów-Reginów,
  ul. Nowodworska 9
  tel.: +48 606 758 216
  intersklep@chemko.pl

 • Możesz nam zaufać

  Powiatowa Izba Gospodarcza  gwarancja rzetelnego
  dostawcy towarów

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
Click Shop | Hosting home.pl