Produkt dnia
Śnieżka Eko 10l
Śnieżka Eko 10l
69,90 zł
szt.
Dulux Acryl Matt biała 10l
Dulux Acryl Matt biała 10l
114,90 zł
szt.
Knauf MP75 l tynk gipsowy maszynowy 30 kg
Knauf MP75 l tynk gipsowy maszynowy 30 kg
29,90 zł 29,50 zł
szt.
ATLAS Uni-Grunt 5l
ATLAS Uni-Grunt 5l
34,90 zł 33,00 zł
szt.
CERESIT CT 17 Grunt głęboko penetrujący 10 l
CERESIT CT 17 Grunt głęboko penetrujący 10 l
95,90 zł 84,90 zł
szt.
Śnieżka grunt emulsja podkładowa 10 l
Śnieżka grunt emulsja podkładowa 10 l
69,90 zł 68,50 zł
szt.
ACRYL-PUTZ FS20 Finisz 17 kg
ACRYL-PUTZ FS20 Finisz 17 kg
54,50 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHEMKO.PL

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.chemko.pl

Sprzedającym jest Market CHEMKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie-Reginowie,
ul. Nowodworska 9 wpisaną przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 720202 Zarejestrowana pod numerem NIP: 524-020-28-46, Regon: 010675747, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 772 11 81 koszt połączenia za minutę zgodny
  z taryfą dla połączeń stacjonarnych;

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: intersklep@chemko.pl

 

I. Definicje

 1. Regulamin: niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz.U. z 2002 r.
  Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
  a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nabywa Towar w Sklepie Internetowym;

 3. Konsument: klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 1. Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;

 1. Koszyk zakupowy: lista Towarów, wybranych przez Klienta do zamówienia;

 1. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym;

 1. Usługodawca: podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 1. Przedmiot transakcji: towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

 1. Towar: rzecz ruchoma, prezentowana za pośrednictwem strony internetowej w Sklepie Internetowym, której może dotyczyć Umowa Sprzedaży;

 1. Usługa dodatkowa: usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym
  w związku z charakterem sprzedawanych Towarów;

 1. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, jest to umowa sprzedaży na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie;

 1. Sklep Internetowy (Sklep): serwis internetowy dostępny pod adresem www.chemko.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

 1. Sklep Stacjonarny: obiekt handlowy stanowiący sklep Market CHEMKO znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

 1. System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.chemko.pl

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

 1. Sklep Internetowy chemko.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej Sprzedającego
  w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie chemko.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefox, Chrome lub inne, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

III. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.chemko.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i wszelkich innych ewentualnych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których, Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu, telefonicznie poprzez kontakt z infolinią sklepu, lub mailowo na adres intersklep@chemko.pl

 1. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

 1. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeżeli próba kontaktu z Klientem zakończy się niepowodzeniem Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 1. Klient w trakcie procesu składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki lub przesłane drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.nr 54 poz.535 z późn.zm.).

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 1. W celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia Klient ma możliwość zarejestrowania konta. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. W tym celu Klient powinien dokonać rejestracji poprzez podanie loginu i hasła, niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 1. Po prawidłowym złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzymuje on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany
  w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia
  w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

IV. Dostawa: koszty i czas realizacji

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie, bądź drogą mailową. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia zrealizowanie wysyłki lub może przyczynić się do jej opóźnienia.

 1. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Towarów. Zamówione Towary mogą być dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W razie Odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar w Sklepie Stacjonarnym. Towary wysyłane przesyłką kurierską dostarczane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu
  w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody z przewoźnikiem oraz kontakt z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienia sprawy.

 1. Zamówienie dostarczane jest zgodnie z terminem podanym w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego. Podany czas jest orientacyjny i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”, „płatność kartą lub przelewem online”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu
  (zwykle 1-2 dni robocze).

 2. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Klient może się zapoznać
  z cennikiem w każdej chwili klikając w link Warunki sprzedaży.

 

V. Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 2. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem systemu szybkich płatności PayU lub standardowym przelewem na konto bankowe sklepu.

 3. Sprzedający, w określonych przypadkach, dokonuje zwrotu nadpłaconych kwot klientowi przelewem,
  a w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków również nastąpi na kartę.

 

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy którą zawarł na odległość, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna:art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827). 

 1. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamawianego towaru.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest do wysłania stosownego oświadczenia
  w terminie nie przekraczającym 14 dni na adres e-mailowy Usługodawcy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 1. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają świadczenia w odniesieniu do umów i usług:

  a) jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;

  g) w których Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
  lub konserwacji;

  h) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji;

  i) prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać
  w zwykły sposób odesłany, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach jego zwrotu.

 1. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VII. Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu
  i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.chemko.pl/Protokol_reklamacyjny.pdf.
   

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta).

 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem polskim i europejskim, w szczególności
  z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO

 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez klientów sklepu internetowego
  w związku z zakupami jest Market Chemko sp.z o.o..

 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku płatności elektronicznych lub zakupów na raty, instytucjom finansowym, pośredniczącym lub kredytującym zakup.

 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo żądania usunięcia swoich danych. Żądania w tym zakresie należy kierować na adres chemko@chemko.pl

 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres intersklep@chemko.pl

  c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
  w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

IX. Zmiana Regulaminu

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe.

 1. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta
  w każdym czasie.

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania dalszych zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po siedmiu dniach od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 1. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest o tym fakcie zawiadomić Sklep Internetowy w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
  i korzystającym ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Państwa zamówienia jest:
Market Chemko sp.z o.o.
KRS 0000720202; NIP 524-020-28-46; kapitał 2.550.000; rok zał.: 1991.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl